Utesto, senere Snøve, har drevet med gårdsdrift som kan relateres tilbake til 1600 tallet.
Låven, som vist på Bildet kan dateres tilbake til ca 1850.
Denne ble i 1996 solgt til Terje Haugan som en del av det nye Sletvoldprosjektet. Låven ble plukket ned tømmerstokk for tømmerstokk, flyttet og satt opp igjen på Sletvold av Olav Solberg A/S med Malvin Solberg og Tormod Engdal.
Låven sto klar til bruk 20 februar 1997.
Den var da tenkt som et sosialt treffsted for gjester som hadde leid seg inn på Sletvold, samt de nye hyttebeboerne i området.

 

Eiere av Låven:

Terje Haugan 1997-2000
Norlandia Eiendom 2001-2005
Bjørn Ove Ansnes 2006-2008
Johan Schøneyder/Wenaasgruppen 2009-2012 Ole Dalen 2012-2021(står fortsatt som eier)

Det har under tiden vært forskjellige drivere, alle med forskjellig konsept, men har ikke funnet at dette er relevant å ta med i denne sammenhengen.
Det viktigste for min del har vært å stadfeste historien rundt selve bygningen.